carminic بازار تجارت محصولات خبرنگار

carminic: بازار تجارت محصولات خبرنگار کشاورزی اقتصادی خانوارها کالای اساسی

گت بلاگز اخبار بین الملل آمریکا و مخالفان سوری هزاران داعشی را به اروپا انتقال دادند / روزنامه آمریکایی

روزنامه آمریکایی ‘بیزنس اینسایدر’ روز سه شنبه در گزارشی فاش کرد: بعد از شکست داعش در عراق و سوریه، هزاران نفر از آنها بر اساس توافقی میان آمریکا و نیروهای معارض

آمریکا و مخالفان سوری هزاران داعشی را به اروپا انتقال دادند / روزنامه آمریکایی

روزنامه آمریکایی: آمریکا و مخالفان سوری هزاران داعشی را به اروپا انتقال دادند

عبارات مهم : اروپا

روزنامه آمریکایی ‘بیزنس اینسایدر’ روز سه شنبه در گزارشی فاش کرد: بعد از شکست داعش در عراق و سوریه، هزاران نفر از آنها بر اساس توافقی میان آمریکا و نیروهای معارض سوری از طریق ترکیه به سوی اروپا فراری داده شدند.

به گزارش ایرنا، شبکه خبری ‘المسله’ عراق به نقل از این روزنامه آمریکایی نوشت: این افراد در ازای پرداخت پول و رشوه به اروپا قاچاق شده است اند.

آمریکا و مخالفان سوری هزاران داعشی را به اروپا انتقال دادند / روزنامه آمریکایی

مطلب افزوده است: عنصرهای داعش حتی قبل از آزادسازی شهر رقه سوریه، نسبت به فرار به سمت اروپا از طریق ترکیه و تحت پوشش پناه جو اقدام کردند و موفق شدند با پرداخت رشوه از ایست های بازرسی و امنیتی در طول مسیر عبور کنند.

گزارش افزوده است در میان این افراد بعضی کادرهای فرماندهی گروههای تروریستی در سطح امیر، مدیر پلیس و مدیران اداری نیز بوده اند.

این روزنامه آمریکایی، علت احتمالی آمریکا جهت انجام این اقدام را اعمال فشار به رجب طیب اردوغان مدیر جمهوری ترکیه و – به تعبیر این روزنامه – تنبیه او بدلیل نزدیکی اش به روسیه ارزیابی می کند.

روزنامه آمریکایی ‘بیزنس اینسایدر’ روز سه شنبه در گزارشی فاش کرد: بعد از شکست داعش در عراق و سوریه، هزاران نفر از آنها بر اساس توافقی میان آمریکا و نیروهای معارض

‘بیزنس اینسایدر’ همچنین از اوضاع کنونی و برنامه های آتی این چند هزار فراری داعشی به سمت اروپا اظهار بی اطلاعی و نگرانی کرده و به نقل از یک افسر ارشد آمریکا نوشته است: سیاستمداران غربی در آینده نزدیک ولی با هزینه اوج متوجه زیان این کار خواهند شد.

این افسر ارشد آمریکایی تاکید کرد: تلاش سیاستمداران غرب جهت استفاده از تروریست ها بعنوان ابزاری بر ضد دولت سوریه و لیبی، روزی به سوی خودشان بازخواهد گشت.

آمریکا و مخالفان سوری هزاران داعشی را به اروپا انتقال دادند / روزنامه آمریکایی

واژه های کلیدی: اروپا | ترکیه | سوریه | آمریکا | روزنامه | روزنامه | آمریکایی | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog