carminic بازار تجارت محصولات خبرنگار

carminic: بازار تجارت محصولات خبرنگار کشاورزی اقتصادی خانوارها کالای اساسی

گت بلاگز اخبار پزشکی ورزش راهکار مقابله با سرطان غدد لنفاوی

فعالیت و تحرک فیزیکی به افراد مبتلا به لنفوم (سرطان غدد لنفاوی) کمک می کند تا طول عمر بیشتری داشته باشند. 

ورزش راهکار مقابله با سرطان غدد لنفاوی

ورزش راهکار مقابله با سرطان غدد لنفاوی

عبارات مهم : فعالیت

فعالیت و تحرک فیزیکی به افراد مبتلا به لنفوم (سرطان غدد لنفاوی) کمک می کند تا طول عمر بیشتری داشته باشند.

به گزارش مهر، محققان کلینیک مایو آمریکا حدود ۴۱۰۰ فرد مبتلا به لنفوم را مورد بررسی قرار دادند. سرطان لنفوم سرطانی است که در سلول های سفید خون که معمولا به مقابله با عفونت کمک می کنند، شروع می شود.

ورزش راهکار مقابله با سرطان غدد لنفاوی

دکتر پرییانکا پوفالی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «همه متخصصان جهت تمام بازماندگان سرطان فعالیت فیزیکی را توصیه می کنند تا کیفیت زندگی ارزش اصلاح یابد، ولی ما تاثیر تحرک جسمی را بر بقاء بیماران مبتلا به لنفوم نمی دانستیم.»

وی در ادامه می افزاید: «یافته های ما نشان می دهد فعالیت فیزیکی می تواند تاثیر مثبت بر بقاء بیماران مبتلا به لنفوم داشته باشد.»

فعالیت و تحرک فیزیکی به افراد مبتلا به لنفوم (سرطان غدد لنفاوی) کمک می کند تا طول عمر بیشتری داشته باشند. 

محققان از طریق پرسشنامه های دوره ای، میزان فعالیت فیزیکی شرکت کنندگان را قبل از تشخیص مبتلا شدن به سرطان و تا سه سال بعد پیگیری کردند.

مطالعه نشان داد افرادی که قبل از تشخیص مبتلا شدن به این بیماری فعالیت فیزیکی ارزش زیاد از حد نرمال بود، کمتر از افراد دارای تحرک فیزیکی جان ارزش را به خاطر بیماری لنفوم از دست دادند.

افرادی هم که بعد از مبتلا شدن به این بیماری فعالیت فیزکی ارزش را زیاد کردن دادند کمتر از افراد دارای تحرک فیزیکی کمتر در طول سه سال بعد از تشخیص بیماری جان ارزش را از دست دادند.

ورزش راهکار مقابله با سرطان غدد لنفاوی

از سوی دیگر، افرادی که بعد از تشخیص مبتلا شدن به لنفوم فعالیت جسمی ارزش کمتر شده است بود میزان و فوت ارزش در مقایسه با افرادی که فعالیت فیزیکی ارزش تغییری نکرده بود زیاد بود.

واژه های کلیدی: فعالیت | مقابله | بیماری | مبتلا شدن | مقابله با سرطان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog